گزینه‌های حمل و نقل

حمل و نقل کالا به روش‌های متفاوتی صورت می‌گیرد و می‌توان برای حمل و نقل از روش‌های متفاوتی استفاده کرد که این روش‌ها نباید سلامت محصول خریداری شده‌ی شما را به خطر بیندازد، با انتخاب هر یک از روش‌های زیر می‌توانید از سالم بودن کالای خود در هنگام تحویل مطمئن شوید. زمان نما کلیه کالاها را چه در ارسال به شهرستان‌ها و چه در ارسال به خارج از ایران سالم به دست مشتریان می‌رساند.